Sveriges flygvapen har kommit att bli en sorglig historia med många nedrustningar. Samtidigt har Sverige inte drabbats av krig sedan mycket länge, men man kan ju dock aldrig förutse när det sker.

När Ryssland börjar bli mer och mer närgånget och aggressivt och resten av världen skakar av oroligheter, är det många som försöker att förutspå vad som kan ske om vi inte är försiktiga. Men tyvärr är det inte som med onlinespel där man enkelt kan gå in och kika på Oddsautomaten för att tillgodogöra sig de senaste och säkraste oddsen på vinst. Även om Försvarsmakten arbetar med att knäcka koder och säkerställa en eventuell attack, är det mycket som talar för att det svenska försvaret får en svår utmaning om något skulle inträffa.

Historia

Grunden till det svenska flygvapnet lades under 20-talet som i början gick lite trögt p.g.a. materialbrist. Därför beställde man 18 plan, både svensktillverkade och några modeller från Storbritannien. Men olyckor drabbade flygvapnet och organiseringen fick stark kritik. Det var inte förrän vid SAAB:s grundande 1937 som verksamheten satte igång på allvar. I och med att andra världskriget bröt ut, storsatsade man dessutom på flyget och både Linköping och Trollhättan kom att bli sätena för tillverkningen. Under kriget byggde man också ut flygflottiljerna till 16 stycken.

Även Kalla kriget kom att påverka det svenska flygvapnet och SAAB tillverkade Draken, Lansen och Tunnan.

Men från och med 70-talet kom en mängd nedläggningar och flottiljerna lades ned en efter en. Samtidigt kom det senaste stridsplanet JAS 39 Gripen att tillverkas. 90-talet blev inte bättre med ännu mer nedrustning och många frågar sig idag vart Sveriges försvar egentligen har tagit vägen.

Svenska Flygvapnet

I det svenska flygvapnet ingår numera endast tre flygflottiljer samt en helikopterflottilj och den aktör som tillverkar nästan alla flyg är SAAB, som förr även hade en bilproduktion men som numera är nedlagd. SAAB tillverkar främst stridsflygplan och den senaste modellen kallas JAS 39 Gripen. Företaget har även en jätteorder till det amerikanska flygvapnet på deras nya skolflygplan.